Shop nước hoa chính hãng SunNa
Shop nước hoa chính hãng SunNa

Accustomed nghĩa là gì? Accustomed đi với giới từ gì? Cách sử dụng và ví dụ

Accustomed nghĩa là gì?

Accustomed là một tính từ trong tiếng Anh có nghĩa là quen thuộc, quen với, đã quen với. Nó có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, chẳng hạn như:

 • Accustomed to something/doing something: quen thuộc với điều gì đó/làm điều gì đó
 • Accustomed to someone: quen thuộc với ai đó
 • Accustomed to a place: quen thuộc với một nơi nào đó

Accustomed đi với giới từ gì?

Accustomed thường đi với giới từ “to”. Ví dụ:

 • I am accustomed to getting up early. (Tôi quen thức dậy sớm.)
 • She is accustomed to driving long distances. (Cô ấy quen lái xe đường dài.)
 • We are accustomed to living in a small town. (Chúng tôi quen sống ở một thị trấn nhỏ.)

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, accustomed cũng có thể đi với các giới từ khác, chẳng hạn như:

 • with: quen thuộc với
 • in: quen thuộc trong
 • at: quen thuộc ở

Ví dụ:

 • He is accustomed with the new routine. (Anh ấy quen thuộc với thói quen mới.)
 • She is accustomed in the new environment. (Cô ấy quen thuộc trong môi trường mới.)
 • We are accustomed at the new school. (Chúng tôi quen thuộc ở trường mới.)

Cách sử dụng và ví dụ

Accustomed có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng accustomed:

 • Accustomed to something/doing something: quen thuộc với điều gì đó/làm điều gì đó

I am accustomed to getting up early. (Tôi quen thức dậy sớm.) She is accustomed to driving long distances. (Cô ấy quen lái xe đường dài.) We are accustomed to living in a small town. (Chúng tôi quen sống ở một thị trấn nhỏ.)

 • Accustomed to someone: quen thuộc với ai đó

I am accustomed to my new boss. (Tôi đã quen với sếp mới của tôi.) She is accustomed to her new neighbors. (Cô ấy đã quen với hàng xóm mới của mình.) We are accustomed to our new classmates. (Chúng tôi đã quen với bạn cùng lớp mới của chúng tôi.)

 • Accustomed to a place: quen thuộc với một nơi nào đó

I am accustomed to my hometown. (Tôi đã quen với quê hương của mình.) She is accustomed to her old school. (Cô ấy đã quen với trường cũ của mình.) We are accustomed to our old apartment. (Chúng tôi đã quen với căn hộ cũ của mình.)

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của accustomed

Một số từ đồng nghĩa của accustomed là:

 • familiar
 • used to
 • accustomed to
 • acquainted with
 • familiar with
>>  Sick nghĩa là gì? Sick đi với giới từ gì, cách sử dụng

Một số từ trái nghĩa của accustomed là:

 • unfamiliar
 • unused to
 • unacquainted with
 • unfamiliar with

Kết luận

Accustomed là một tính từ trong tiếng Anh có nghĩa là quen thuộc, quen với, đã quen với. Nó có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932.719.247