Shop nước hoa chính hãng SunNa
Shop nước hoa chính hãng SunNa

[Giải đáp] Hệ điều hành không đảm nhiệm công việc nào dưới đây?

Hệ điều hành không đảm nhiệm công việc nào dưới đây?

  • A. Quản lý bộ nhớ trong
  • B. Soạn thảo văn bản
  • C. Giao tiếp với ổ đĩa cứng
  • D. Tổ chức việc thực hiện chương trình

Giải đáp

Đáp án là (B). Soạn thảo văn bản là một công việc của phần mềm ứng dụng, không phải của hệ điều hành. Hệ điều hành chỉ cung cấp các dịch vụ chung cho các chương trình ứng dụng, bao gồm quản lý bộ nhớ trong, giao tiếp với ổ đĩa cứng, và tổ chức việc thực hiện chương trình.

Vậy đáp án đúng là (B).

Lý giải chi tiết:

  • (A) Quản lý bộ nhớ trong là một chức năng quan trọng của hệ điều hành. Hệ điều hành sẽ chia bộ nhớ trong thành các phần nhỏ để các chương trình ứng dụng có thể sử dụng.
  • (C) Giao tiếp với ổ đĩa cứng là một chức năng quan trọng của hệ điều hành. Hệ điều hành sẽ cung cấp các dịch vụ để các chương trình ứng dụng có thể đọc và ghi dữ liệu lên ổ đĩa cứng.
  • (D) Tổ chức việc thực hiện chương trình là một chức năng quan trọng của hệ điều hành. Hệ điều hành sẽ quyết định chương trình nào sẽ được thực thi, khi nào chương trình sẽ được thực thi, và tài nguyên nào sẽ được cấp cho chương trình.
  • (B) Soạn thảo văn bản là một chức năng của phần mềm ứng dụng. Phần mềm ứng dụng là chương trình được viết ra để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như soạn thảo văn bản, xem phim, hoặc chơi game. Hệ điều hành sẽ cung cấp các dịch vụ chung cho các chương trình ứng dụng, bao gồm tài nguyên, giao diện người dùng, và quản lý lỗi.
>>  It was confident of him to say that he was the best student in his school

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932.719.247