Shop nước hoa chính hãng SunNa
Shop nước hoa chính hãng SunNa

Liable là gì? Liable đi với giới từ gì? Cách sử dụng giới từ đi với Liable

Liable là gì?

Liable là một tính từ trong tiếng Anh có nghĩa là “có khả năng xảy ra”, “thường xảy ra”, “đáng bị trách nhiệm”.

Liable đi với giới từ gì?

Khi sử dụng liable, chúng ta có thể sử dụng nó với nhiều giới từ khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh và ý nghĩa của câu.

Dưới đây là một số giới từ thường đi kèm với liable:

 • for: có trách nhiệm về
 • to: đối với
 • to be: có khả năng
 • of: có nguy cơ
 • upon: dựa trên

Ví dụ:

 • The driver is liable for any damage to the car. (Người lái xe có trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với chiếc xe.)
 • He is liable to be late for work again. (Anh ấy có khả năng lại đến trễ làm việc.)
 • The building is liable to collapse. (Công trình xây dựng có nguy cơ sập.)
 • The company’s success is liable upon the success of its new product. (Sự thành công của công ty dựa trên sự thành công của sản phẩm mới của nó.)

Cách sử dụng giới từ đi với Liable

Ngoài ra, liable cũng có thể được sử dụng với một số cụm giới từ khác, như:

 • liable for damages: có trách nhiệm về thiệt hại
 • liable for prosecution: có thể bị truy tố
 • liable for arrest: có thể bị bắt giữ
 • liable for imprisonment: có thể bị bỏ tù

Ví dụ:

 • The company is liable for damages to the customer’s property. (Công ty có trách nhiệm về thiệt hại đối với tài sản của khách hàng.)
 • The driver is liable for prosecution for driving under the influence. (Người lái xe có thể bị truy tố vì lái xe trong tình trạng say rượu.)
 • The suspect is liable for arrest for the crime. (Nghi phạm có thể bị bắt giữ vì tội ác.)
 • The criminal is liable for imprisonment for the crime. (Tội phạm có thể bị bỏ tù vì tội ác.)
>>  Sick nghĩa là gì? Sick đi với giới từ gì, cách sử dụng

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Liable là gì? Liable đi với giới từ gì? Cách sử dụng giới từ đi với Liable, cách sử dụng liable với các giới từ khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932.719.247