Shop nước hoa chính hãng SunNa
Shop nước hoa chính hãng SunNa

[Giải đáp] Ai là người đầu tiên phát hiện ở cây hoa phấn có sự di truyền tế bào chất?

Ai là người đầu tiên phát hiện ở cây hoa phấn có sự di truyền tế bào chất?

Người đầu tiên phát hiện ở cây hoa phấn có sự di truyền tế bào chất là nhà di truyền học thực vật người Đức là Carl Correns.

Năm 1909, Correns đã tiến hành thí nghiệm lai cây hoa phấn có hoa đỏ với cây hoa trắng. Ở thế hệ F1, tất cả các cây đều có hoa đỏ. Khi cho F1 tự thụ phấn, Correns thu được kết quả ở thế hệ F2, có 25% cây hoa đỏ, 50% cây hoa đốm và 25% cây hoa trắng.

Kết quả thí nghiệm này không phù hợp với quy luật di truyền Mendel, theo đó, ở thế hệ F2, tỉ lệ phân li kiểu hình sẽ là 3:1. Correns đã giải thích kết quả thí nghiệm này bằng giả thuyết rằng, tính trạng màu hoa ở cây hoa phấn được di truyền theo tế bào chất.

Giả thuyết của Correns đã được chứng minh bằng các thí nghiệm tiếp theo của nhà di truyền học người Mỹ là Barbara McClintock. McClintock đã phát hiện ra rằng, tính trạng màu hoa ở cây hoa phấn được di truyền bởi một gen nằm trong tế bào chất, được gọi là gen cloroplast.

Kết quả nghiên cứu của Correns và McClintock đã mở ra một hướng nghiên cứu mới trong di truyền học, đó là di truyền ngoài nhân.

>>  Truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” của công nhân ngành nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932.719.247