Shop nước hoa chính hãng SunNa
Shop nước hoa chính hãng SunNa

Phong trào kháng chiến chống Pháp lớn nhất ở Nam Kì khi Pháp xâm lược nước ta do ai lãnh đạo?

Phong trào kháng chiến chống Pháp lớn nhất ở Nam Kì khi Pháp xâm lược nước ta do ai lãnh đạo?

  • A. Nguyễn Trung Trực.
  • B. Trương Định.
  • C. Nguyễn Hữu Huân.
  • D. Hồ Huân Nghiệp.

Giải đáp

Câu trả lời đúng là (B) Trương Định.

Trương Định (1820-1864) là một nhà lãnh đạo phong trào kháng Pháp ở Nam Kì. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân yêu nước ở làng Tịnh Khê, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta, Trương Định đã đứng lên lãnh đạo nhân dân Gò Công kháng chiến. Ông tự xưng là Bình Tây đại Nguyên soái, lấy cờ vàng có hai chữ “Bình Tây” làm cờ hiệu. Phong trào kháng chiến của Trương Định đã phát triển mạnh mẽ, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Trong vòng 6 năm, phong trào đã đánh thắng nhiều trận lớn, gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất.

Các phong trào kháng Pháp khác ở Nam Kì như của Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân, Hồ Huân Nghiệp cũng đều có những đóng góp quan trọng, nhưng không quy mô và kéo dài như phong trào của Trương Định.

Vậy đáp án đúng là (B) Trương Định.

>>  It is unlikely that he will come on time.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932.719.247