Shop nước hoa chính hãng SunNa
Shop nước hoa chính hãng SunNa

Câu 20. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra bao nhiêu khâu đột phá?

Câu 20. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra bao nhiêu khâu đột phá?

  • A. 02 khâu đột phá
  • B. 03 khâu đột phá
  • C. 04 khâu đột phá

Giải đáp

Đáp đán đúng là B

Theo các kết quả tìm kiếm của tôi, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra 3 khâu đột phá, bao gồm:

  • Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, phúc lợi, điều kiện lao động;
  • Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động;
  • Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tổ chức Công đoàn.

Vậy đáp án đúng là (B) 03 khâu đột phá.

>>  [Trắc Nghiệm] _____ is wiping out many kinds of plants and animals.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932.719.247