Shop nước hoa chính hãng SunNa
Shop nước hoa chính hãng SunNa

[Đáp] câu nói hạnh phúc là đấu tranh thể hiện nội dung của quy luật nào trong phép biện chứng duy vật

Câu nói “hạnh phúc là đấu tranh” thể hiện nội dung của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong phép biện chứng duy vật.

Theo quy luật này, mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới đều có mâu thuẫn bên trong. Mâu thuẫn là sự thống nhất giữa các mặt đối lập, trong đó các mặt đối lập luôn tác động, đấu tranh với nhau. Sự đấu tranh của các mặt đối lập là động lực của sự vận động và phát triển.

Trong cuộc sống, con người cũng luôn phải đối mặt với những mâu thuẫn, khó khăn, thử thách. Đó là những mặt đối lập trong cuộc sống của mỗi người. Sự đấu tranh với những mâu thuẫn, khó khăn, thử thách ấy chính là động lực để con người vươn lên, vượt qua chính mình, đạt được những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Câu nói “hạnh phúc là đấu tranh” nhấn mạnh rằng, hạnh phúc không phải là một trạng thái tĩnh tại, mà là một quá trình đấu tranh, vượt qua những khó khăn, thử thách để đạt được mục tiêu. Khi con người vượt qua được những khó khăn, thử thách ấy, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự hào về bản thân mình.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về sự thể hiện của câu nói “hạnh phúc là đấu tranh” trong cuộc sống:

  • Một học sinh giỏi phải nỗ lực học tập, vượt qua những khó khăn trong học tập để đạt được thành tích cao. Khi học sinh đó đạt được thành tích cao, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự hào về bản thân mình.
  • Một người lao động phải nỗ lực làm việc, vượt qua những khó khăn, thử thách trong công việc để đạt được thành công. Khi người lao động đó đạt được thành công, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự hào về bản thân mình.
  • Một người khuyết tật phải nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách của bản thân để hòa nhập với cuộc sống. Khi người khuyết tật đó đạt được những thành tựu trong cuộc sống, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự hào về bản thân mình.
>>  [Giải đáp] Địa đạo củ chi được xây dựng vào khoảng thời gian nào

Tóm lại, câu nói “hạnh phúc là đấu tranh” là một quan điểm đúng đắn về hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là một trạng thái tĩnh tại, mà là một quá trình đấu tranh, vượt qua những khó khăn, thử thách để đạt được mục tiêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932.719.247