Shop nước hoa chính hãng SunNa
Shop nước hoa chính hãng SunNa

[Giải đáp] Scared nghĩa là gì? Scared đi với giới từ gì? Bài tập và đáp án

Scared nghĩa là gì?

Scared là một tính từ trong tiếng Anh có nghĩa là sợ hãi, lo lắng, hoảng sợ. Nó được sử dụng để mô tả cảm xúc của một người khi họ gặp phải một điều gì đó đáng sợ hoặc nguy hiểm.

Có nhiều cách khác nhau để sử dụng từ scared trong tiếng Anh. Nó có thể được sử dụng như một tính từ độc lập, hoặc có thể được sử dụng với các giới từ khác nhau. Ví dụ:

 • I am scared. (Tôi sợ hãi.)
 • I am scared of spiders. (Tôi sợ nhện.)
 • I am scared to fly. (Tôi sợ đi máy bay.)
 • I am scared for my life. (Tôi sợ cho mạng sống của mình.)

Scared đi với giới từ gì?

Scared có thể đi với nhiều giới từ khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Các giới từ thường được sử dụng với scared bao gồm:

 • of: I am scared of spiders. (Tôi sợ nhện.)
 • for: I am scared for my life. (Tôi sợ cho mạng sống của mình.)
 • about: I am scared about the test. (Tôi lo lắng về bài kiểm tra.)
 • that: I am scared that I will fail. (Tôi sợ rằng tôi sẽ thất bại.)
 • to: I am scared to go to the doctor. (Tôi sợ đi khám bác sĩ.)

Bài tập và đáp án

Dưới đây là một số bài tập về từ scared. Hãy cố gắng trả lời các câu hỏi sau đây:

 1. What is the meaning of the word “scared”?
 2. What are some ways to use the word “scared” in a sentence?
 3. What are some prepositions that can be used with the word “scared”?
>>  Sick nghĩa là gì? Sick đi với giới từ gì, cách sử dụng

Dưới đây là đáp án cho các câu hỏi trên:

 1. The meaning of the word “scared” is “afraid, frightened, or scared.”
 2. Some ways to use the word “scared” in a sentence are:
  • I am scared.
  • I am scared of spiders.
  • I am scared to fly.
  • I am scared for my life.
 3. Some prepositions that can be used with the word “scared” are:
  • of
  • for
  • about
  • that
  • to

Tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về từ Scared nghĩa là gì? Scared đi với giới từ gì trong tiếng Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932.719.247