Shop nước hoa chính hãng SunNa
Shop nước hoa chính hãng SunNa

[Hỏi đáp] Hai nền văn minh cổ đại phương Đông và phương Tây đều?

Hai nền văn minh cổ đại phương Đông và phương Tây đều

 • A. đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trên nhiều lĩnh vực và có độ chính xác cao.
 • B. đạt được nhiều thành tựu và để lại những giá trị lớn cho nền văn minh nhân loại quý nhất.
 • C. thể hiện sự sáng tạo của con người trong lĩnh vực toán học là vốn
 • D. bắt nguồn từ những lưu vực sông lớn với nghề nông nghiệp là chủ yếu.

Giải đáp

Đáp án đúng là (B).

Hai nền văn minh cổ đại phương Đông và phương Tây đều đạt được nhiều thành tựu và để lại những giá trị lớn cho nền văn minh nhân loại. Các thành tựu đó bao gồm:

 • Trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật:
  • Phương Đông: phát minh ra chữ viết, toán học, thiên văn học, địa lý học, y học,…
  • Phương Tây: phát minh ra chữ cái Latinh, toán học, thiên văn học, cơ học,…
 • Trong lĩnh vực văn học – nghệ thuật:
  • Phương Đông: có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật nổi tiếng như Kinh Dịch, I-li-át, Ô-đi-xê,…
  • Phương Tây: có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật nổi tiếng như sử thi Homeric, thơ ca Hy Lạp,…
 • Trong lĩnh vực chính trị – xã hội:
  • Phương Đông: hình thành nên các nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.
  • Phương Tây: hình thành nên các nhà nước cộng hòa, dân chủ.

Các thành tựu của hai nền văn minh cổ đại phương Đông và phương Tây đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền văn minh nhân loại.

>>  Viết đoạn văn làm sáng tỏ mối liên hệ giữa các chi tiết hình ảnh đã làm nên thế giới cảm xúc nhớ đồng trong bài thơ

Các đáp án còn lại không chính xác:

 • (A): Cả hai nền văn minh đều đạt được nhiều thành tựu, nhưng không phải tất cả các thành tựu đều rực rỡ và có độ chính xác cao. Ví dụ, toán học phương Đông phát triển về tính tổng quát, tính hệ thống, nhưng không chú trọng đến độ chính xác như toán học phương Tây.
 • (C): Cả hai nền văn minh đều đạt được những thành tựu trong lĩnh vực toán học, nhưng không phải tất cả các thành tựu đều thể hiện sự sáng tạo của con người trong lĩnh vực này. Ví dụ, toán học phương Đông chú trọng đến tính ứng dụng trong thực tế, còn toán học phương Tây chú trọng đến tính logic, trừu tượng.
 • (D): Chỉ có nền văn minh phương Đông bắt nguồn từ những lưu vực sông lớn với nghề nông nghiệp là chủ yếu. Nền văn minh phương Tây bắt nguồn từ những bán đảo, bán đảo với nghề nông nghiệp là nền tảng, nhưng cũng có sự phát triển của thương nghiệp, thủ công nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932.719.247