Shop nước hoa chính hãng SunNa
Shop nước hoa chính hãng SunNa

Theo nghị định số 106/2021/nđ-cp ngày 06/12/2021 của chính phủ, việc thành lập, tổ chức lại, chia tách, sáp nhập, thay đổi tên gọi, giải thể bộ tư lệnh bộ đội biên phòng do cơ quan nào quyết định?

Theo Điều 3 Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam, việc thành lập, tổ chức lại, chia tách, sáp nhập, thay đổi tên gọi, giải thể Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Chính phủ quyết định.

Cụ thể, Chính phủ quyết định thành lập, tổ chức lại, chia tách, sáp nhập, thay đổi tên gọi, giải thể Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều kiện để thành lập, tổ chức lại, chia tách, sáp nhập, thay đổi tên gọi, giải thể Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bao gồm:

  • Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao.
  • Phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Bộ đội Biên phòng và tình hình thực tế của đất nước.

Chính phủ quyết định thành lập, tổ chức lại, chia tách, sáp nhập, thay đổi tên gọi, giải thể Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại, chia tách, sáp nhập, thay đổi tên gọi, giải thể Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng là Chính phủ.

>>  [Giải đáp] Trong 3 loại máy giặt dưới đây, loại máy giặt nào tiêu thụ điện năng nhiều nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932.719.247