Shop nước hoa chính hãng SunNa
Shop nước hoa chính hãng SunNa

Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất bao nhiêu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp?

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam, đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Việt Nam đặt ra mục tiêu phấn đấu xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị – xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

Câu 19. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất bao nhiêu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp?

  • A. Ít nhất 10 đoàn viên ưu tú
  • B. Ít nhất 05 đoàn viên ưu tú
  • C. Ít nhất 03 đoàn viên ưu tú
  • D. Ít nhất 01 đoàn viên ưu tú

Giải đáp

Căn cứ theo Chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn Việt Nam, thì chỉ tiêu hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Vậy đáp án đúng là (D).

>>  Khái niệm “công nghiệp hoá” được đảng ta nói đến lần đầu tiên tại đại hội lần thứ mấy?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932.719.247