Shop nước hoa chính hãng SunNa
Shop nước hoa chính hãng SunNa

Terrified là gì? Terrified đi với giới từ gì? Bài tập và đáp án

Terrified là gì?

Terrified là một tính từ trong tiếng Anh, có nghĩa là “kinh hãi, sợ hãi đến mức không nói được”. Nó được sử dụng để mô tả cảm giác sợ hãi, kinh hãi, hoảng loạn của một người khi gặp phải một điều gì đó nguy hiểm hoặc đáng sợ.

Terrified đi với giới từ gì?

Terrified có thể đi với nhiều giới từ khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh. Dưới đây là một số giới từ phổ biến đi với terrified:

 • Of: I was terrified of the dark. (Tôi sợ hãi bóng tối.)
 • By: The dog was terrified by the loud noise. (Con chó bị tiếng ồn lớn làm kinh hãi.)
 • At: The children were terrified at the sight of the snake. (Bọn trẻ kinh hãi khi nhìn thấy con rắn.)
 • With: The woman was terrified with the thought of being alone in the house at night. (Người phụ nữ sợ hãi khi nghĩ đến việc ở một mình trong nhà vào ban đêm.)
 • For: I was terrified for my life when the car came speeding towards me. (Tôi sợ hãi cho mạng sống của mình khi chiếc xe lao nhanh về phía tôi.)

Cách sử dụng terrified

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng terrified:

 • The child was terrified of the monster under the bed. (Đứa trẻ sợ hãi con quái vật dưới gầm giường.)
 • The dog was terrified by the thunderstorm. (Con chó bị cơn bão sấm sét làm kinh hãi.)
 • The children were terrified at the sight of the fire. (Bọn trẻ kinh hãi khi nhìn thấy đám cháy.)
 • The woman was terrified with the thought of being alone in the house at night. (Người phụ nữ sợ hãi khi nghĩ đến việc ở một mình trong nhà vào ban đêm.)
 • I was terrified for my life when the car came speeding towards me. (Tôi sợ hãi cho mạng sống của mình khi chiếc xe lao nhanh về phía tôi.)
>>  Sick nghĩa là gì? Sick đi với giới từ gì, cách sử dụng

Bài tập và đáp án Terrified đi với giới từ gì?

Bài tập 1: Hoàn thành câu với từ “terrified”:

 • The child was ____ of the monster under the bed.
 • The dog was ____ by the thunderstorm.
 • The children were ____ at the sight of the fire.
 • The woman was ____ with the thought of being alone in the house at night.
 • I was ____ for my life when the car came speeding towards me.

Đáp án:

 • The child was terrified of the monster under the bed.
 • The dog was terrified by the thunderstorm.
 • The children were terrified at the sight of the fire.
 • The woman was terrified with the thought of being alone in the house at night.
 • I was terrified for my life when the car came speeding towards me.

Bài tập 2: Viết một câu sử dụng từ “terrified” với một giới từ khác nhau:

 • I was terrified of the dark.
 • The dog was terrified by the loud noise.
 • The children were terrified at the sight of the snake.
 • The woman was terrified with the thought of being alone in the house at night.
 • I was terrified for my life when the car came speeding towards me.

Đáp án:

 • I was terrified of the dark in the basement.
 • The dog was terrified by the loud noise from the car.
 • The children were terrified at the sight of the snake on the ground.
 • The woman was terrified with the thought of being alone in the house at night with all the doors and windows locked.
 • I was terrified for my life when the car came speeding towards me and I didn’t know how to stop it.
>>  Suspicious nghĩa là gì? Suspicious đi với giới từ gì? Bài tập và đáp án

Tôi hy vọng những bài tập này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng từ “terrified” và các giới từ thường đi với nó.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Terrified là gì? Terrified đi với giới từ gì? cách sử dụng terrified và các giới từ thường đi với nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932.719.247